El programa de Sardanes a A Toc de Cobla comença una nova temporada

El programa de Sardanes A Toc de Cobla comença una nova temporada amb el seu conductor habitual ,Carles Tarrides.

A Toc de Cobla cada diumenge a les 10 del matí.

Design & development PolNetwork.com 2002-10 // © Continguts creats i editats per Ràdio Litoral.
RÀDIO LITORAL - 93.760.46.46 - www.radiolitoral.org - radiolitoral@santpol.org