MERCATS PROPERS

Horari: 08,59
Presentador: Josep Dalmau
Tècnics: Josep Dalmau

Repàs als mercats propers

imatge de mercatsdiaris
Design & development PolNetwork.com 2002-10 // © Continguts creats i editats per Ràdio Litoral.
RÀDIO LITORAL - 93.760.46.46 - www.radiolitoral.org - radiolitoral@santpol.org